Doktè V ak ekip ekspè li a fè efò pou reponn tout kesyon ou yo pi vit posib, men nou pa ka garanti yon delè espesifik pou yon repons. An mwayèn, pifò demann yo reponn ak konsèy adapte nan yon semèn oswa konsa, men sa depann de disponiblite ekip la.

Pandan ke tout repons nou yo soti dirèk nan ekip ekspè nou an, yo ta dwe itilize yo pou rezon edikasyon epi yo pa ta dwe entèprete kòm konsèy medikal. Enfòmasyon yo bay nan DermSilk pa ta dwe itilize pou fòme yon dyagnostik medikal ni yo pa gen entansyon kòm yon rekòmandasyon pou tretman oswa jesyon nan nenpòt kondisyon medikal; se sèlman doktè pèsonèl ou ki ka bay kalite konsèy sa a, e konsa okenn nan enfòmasyon ou resevwa yo ta dwe itilize nan plas konsiltasyon oswa dyagnostik nan men doktè ou oswa lòt pwofesyonèl sante ki kalifye. Konsilte doktè ou si ou kwè ou gen yon kondisyon medikal.

Lè nou soumèt kesyon ou a, nou rezève dwa pou pibliye kesyon an ak repons sou nenpòt nan chanèl rezo DermSilk yo. Tout enfòmasyon pèsonèl ak prive yo pral omisyon nan dokiman sa yo pibliye.